nedeľa 2. augusta 2015

cesta dvadsiataštvrtá

Úvaha - Aký je rozdiel medzi tým čo zažijeme na "živo" v realite a tým čo zažijeme prostredníctvom rozprávania niekoho, videnia v tv, alebo z čítania? Koniec koncov sa to všetko len kumuluje v hlave, všetky tie informácie, a výsledok je, čo si z nich odnesieme do ďalšieho života. Je to len sila okamžiku, čo je tak fascinujúce na priamom zážitku? A nie je tá sila porovnateľná aj so zážitkom sprostredkovaným? Nedá sa medzi ne postaviť znamienko rovná sa? Neskutočné, zaujímavé a poučné okamžiky sa dajú zažiť rôzne. Potom ich v našom počítači, mozgu, spracujeme a uložíme k neskoršiemu použitiu. Poprípade nás ovplyvnia natoľko, že sú hodné toho, aby zmenili naše vnímanie sveta, popr. poupravili naše celkové myslenie. Výsledok zažitého je tým pádom rovnaký. Záleží len od toho aké má kto možnosti, obmedzenia a schopnosti.