sobota 22. mája 2021

Jan Vavřička - Uchovej mou duši

 Poviedková kniha českých začínajúcich autorov a víťazov literárnej súťaže Vanili 2017. Poviedky sú premenlivej kvality. Kolísali od nečitateľnosti po maximálne zaujatie dejom. Nudný námet sa striedal so super nápadom. Niektoré som skrátka preskočil, lebo ma nebavili. A ktoré ma najviac zaujali?

Mensibia

Nesnesitelná těžkost bytí

Do skonání světa

Dušičkář

Anubis

Ostatné nuda, šeď.

3/5štvrtok 13. mája 2021

Kniha mrvých - Egyptská kniha mrtých

 Knihu som zo začiatku čítal, potom som už preskakoval a nakoniec iba preletel. Kniha pojednáva v podstate o textoch, ktoré sprevádzali mŕtvych do krajiny tieňov, na druhý breh. Zo začiatku boli tieto texty náhodné a roztrieštené, ale časom okolo 26. dynastie sa zjednotili a spísali do ucelenejšieho textu. 

Texty boli tesané na rakvách, ryté do hrobiek, alebo písané na payrusoch. Sprevádzali mŕtveho a uľahčovali mu prechod na druhý svet. 

1/5sobota 1. mája 2021

Paulo Coelho - Čarodejnica z Portobella

 Je to príbeh ženy, ktorá bola adoptovaná libanonským manželským párom, ktorý nemohol mať deti. Athenu, tak sa mladá žena prezíva, si adoptovali v rumunskom detskom domove. Dievča malo cigánsky pôvod, čo stálo za jej divokou povahou a možno aj snahou nájsť svoje korene a korene svojej duše. 

Je to príbeh lásky, mágie a viery. Príbeh hľadania svojho miesta v živote. Príbeh o ľuďoch okolo nás.

Kniha je napísaná zaujímavým spôsobom. Je ako reportáž. Postavy z príbehu o Athene sa o nej vyjadrujú v jednotlivých kapitolách a postupne tým dej napreduje. Kniha má svoj začiatok a koniec, avšak príbeh naďalej pokračuje. Je to príbeh o nás.

4/5